kidu

Nghiệp vụ Bán Hàng Qua Điện Thoại

Khóa học về nghiệp vụ Bán Hàng Qua Điện Thoại (Tham khảo)
Miễn phí
Vào học ngay
  • Số lượng 15 bài
  • Thời gian 3 giờ 50 phút
  • Trình độ Cơ bản
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Nguồn YOUTUBE

Khóa học về nghiệp vụ Bán Hàng Qua Điện Thoại (tham khảo)

Tác giả

Đánh giá

Trung bình
3