kidu

Miễn phí
Vào học ngay
  • Số lượng 11 bài
  • Thời gian 1 giờ 43 phút
  • Trình độ
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Nguồn Biên tập từ nguồn sưu tầm

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU
00 : 00
13 : 46
PHẦN 2: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI CHO TRẺ HỌC TIẾNG ANH
11 : 09
PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO CHA MẸ
15 : 48
12 : 15
05 : 35
04 : 31
PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO TRẺ
10 : 18
13 : 16
11 : 58
04 : 47

Đánh giá

Trung bình
3